Werk

Fundatia Lidia blijft voorlopig bestaan. Er zal zeker tot aan eind 2018 noodzaak zijn voor een rechtspersoon welke de projecten moet doen en het afwikkelen is niet in één dag gedaan. Denk daarbij vooral aan alles t.a.v. de toekomst van Magda en de kinderen, het gezin dat nu nog op het terrein van de stichting woont nadat ze in 2011 door ons werden opgevangen. Voor zolang als het duurt zal e.e.a. gemanaged worden door onze twee uitermate loyale ‘personeelsleden’, maar vooral vrienden, Andreea en Adi, op wie nu een grotere verantwoordelijkheid rust. Eindverantwoordelijke zal nog steeds Erwin, als president, zijn. Er zijn echter meer leden in het bestuur. En het is al lang geregeld dat de rest van het bestuur en personeel samen dezelfde mogelijkheden hebben als wij leidinggevenden. Concreet betekent dit dat wij dus langdurig afwezig kunnen zijn zonder complicaties. Einddoel is wel dat wanneer al onze projecten afgerond zijn, de stichting wordt opgeheven. Tot die tijd is financiering gewoon nodig. Er zijn mensen letterlijk van afhankelijk qua inkomen, dak en eten, dat dit ingezien en begrepen wordt! Dit kan nog steeds via AZAR. Concrete vragen hierover kunnen altijd via de mail naar ons toegestuurd worden.

Naast allerlei belangrijke partners is de grootste financiële partner van Fundatia Lidia toch de Nederlandse stichting AZAR Wij zijn dan ook erg dankbaar voor hun werk. Door alle moeilijkheden heen hebben we steeds op hun begrip en extra hulp kunnen rekenen. Ook nu nog zijn zij de grootse financiers van ons werk en alle kosten rond personeel en levensonderhoud van Magda en de kinderen. Zeker dit en komend schooljaar zal dit zo blijven. We hopen dat ook op langere termijn ze zich geroepen weten de kinderen mede te ondersteunen.

Voor Magda en de kinderen wordt een huis gebouwd/ gerenoveerd. Het was ons initiële plan 2 jaar voor de financiering uit te trekken. Nu moet alles in enkele maanden gefinancierd worden. Dat is nogal wat. De financiering was namelijk voor een deel gepland uit de opbrengsten van ons land. Dit kost meer tijd dan de enkele maanden die we nu hebben en zal er dus in resulteren dat we dit uit andere bronnen moeten zoeken.
We hopen dat het huis z.s.m. af komt zodat het gezin kan verhuizen. Voor hun levensonderhoud is er een nieuwe (Nederlandse) stichting in oprichting: Stichting Casa Nadar. Wij zullen daar uiteraard deel van uit maken. Maar ze bestaat vooral uit mensen die op een andere manier ooit de kinderen en Magda hebben leren kennen, en begrijpen dat deze kinderen een kans verdienen. Uiteindelijk zal deze stichting ten doel hebben om naast levensonderhoud ook (een deel van) de studiekosten te dragen.